PRACOWNIA PROJEKTOWA

ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ARCHITEKTURĘ

ARCHITEKTURA ORAZ ARCHITEKTURA WNĘTRZ
PROJEKTY DROGOWE I LOGISTYKA URZĘDOWA

O firmie

Struktura to młoda pracownia projektowa świadcząca usługi na obszarze Pomorza Zachodniego. Oferujemy świeże spojrzenie na architekturę jak również zagadnienia z dziedziny sztuki.
Wraz z doświadczonymi architektami oraz artystami tworzymy nawiązując do tradycyjnej oraz nowoczesnej architektury.

O architekcie

Mgr inż. arch. Aleksandra M. Struk, założycielka pracowni projektowej Struktura, kreatywna i konsekwentna jednocześnie, artysta-plastyk z kierunkowym wykształceniem na snycerza, absolwentka Politechniki Szczecińskiej oraz Wydziału Dekoratorstwa Wnętrz w Szczecinie, którego zajęcia prowadzone były przez znanego i wyśmienitego profesora oraz artystę Andrzeja Forysia. Uczennica Szkoły Muzycznej w Świnoujściu. W wolnym czasie pianistka.

Dążę by każdy tworzony przeze mnie projekt czerpał z genius loci. Większość czasu poświęcam myślom o tworzeniu. Odnajduję inspirację we wszystkich sferach otaczającej nas rzeczywistości, które mogą stanowić punkt wyjścia do stworzenia niesamowitego dzieła.

OFERTA

 ARCHITEKTURA

 • inwentaryzacje, wizje lokalne, projekty zagospodarowania terenu,
 • adaptacje projektów typowych,
 • projektowanie domków letniskowych,
 • projektowanie budynków jednorodzinnych, mieszkaniowych,
 • projekty modernizacji i kolorystyki obiektów,
 • przebudowy, rozbudowy i adaptacje obiektów istniejących,
 • wizualizacje architektoniczne.

 ARCHITEKTURA WNĘTRZ

(w zależności od potrzeb dostarczamy pełne lub wybrane usługi )

 • jednorazowa porada (rozwiązanie problemu funkcjonalno- estetycznego dotyczącego konkretnego zagadnienia),
 • projektowanie i aranżacja lokali mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej,
 • projekty mebli.

PROJEKTY DROGOWE
ORAZ POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 • projekty czasowej organizacji ruchu,
 • projekty stałej organizacji ruchu,
 • uzyskanie warunków i projektowanie zjazdów na drogę publiczną,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych.

PROCES PROJEKTOWY

Architektura

 • rozmowa z inwestorem oraz zapoznanie się z prawem miejscowym,
 • wizja lokalna,
 • wykonanie dokumentacji zdjęciowej, sporządzenie inwentaryzacji, ew. badań czy ekspertyz technicznych w zależności od potrzeb inwestora,
 • przygotowanie formalności,
 • wystąpienie z wnioskami do odpowiednich instytucji i otrzymanie warunków umożliwiających prace nad projektem.
 • sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej,
 • opracowanie rzutów przy konsultacji z branżystami,
 • wykonanie wizualizacji.
 • praca nad wielobranżową dokumentacją projektową służącą do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • opracowanie zawiera cztery egzemplarze projektu tj. opisy techniczne oraz rysunki wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
 • sporządzenie wielobranżowej dokumentacji wykonawczej,
 • uszczegółowienie projektu budowlanego.

Wnętrza

 • rozmowa z inwestorem,
 • określenie zakresu projektu, terminu realizacji projektu, stylu wnętrza,
 • wizja lokalna,
 • wykonanie dokumentacji zdjęciowej wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji.
 • sporządzenie do trzech wariantów układu funkcjonalnego projektowanego wnętrza,
 • wykonanie wizualizacji.
 • inwestor otrzymuje egzemplarz projektu w formie teczki z opracowaniem zawierającym rysunki techniczne, zestawienie materiałowe, a także wizualizacje.
 • liczba wizyt na budowie wraz z nadzorem autorskim ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.

PROJEKTY

kontakt