ŚWIEŻE SPOJRZENIE NA ARCHITEKTURĘ

ARCHITEKTURA ORAZ ARCHITEKTURA WNĘTRZ
PROJEKTY DROGOWE I LOGISTYKA URZĘDOWA

O firmie

Struktura to pracownia architektoniczna świadcząca usługi na obszarze Pomorza Zachodniego. Łączymy nowoczesną architekturę z tradycyjną w myśl zasady less is more.

O architekcie

Mgr inż. arch. Aleksandra M. Struk – absolwentka szczecińskiego Wydziału Budownictwa i Architektury – projektuję od 2011r. W wolnym czasie pianistka, malarka i rzeźbiarka.

Dążę by każdy tworzony przeze mnie projekt czerpał z genius loci. Swoją pracę łączę z pasją kreowania. Projektując kieruję się tym by harmonijnie pogodzić ramy urzędowe, wytyczne Inwestora, a także kontekst otoczenia oraz jego współgranie z wnętrzem obiektu – tak by funkcjonalność i estetyka stanowiły zintegrowaną całość.

OFERTA

 ARCHITEKTURA

 • inwentaryzacje, wizje lokalne,
 • adaptacje projektów typowych,
 • projektowanie domków letniskowych,
 • projektowanie budynków jednorodzinnych, mieszkaniowych,
 • przebudowy, rozbudowy i adaptacje obiektów istniejących,
 • wizualizacje architektoniczne.

 ARCHITEKTURA WNĘTRZ

(w zależności od potrzeb dostarczamy pełne lub wybrane usługi )

 • jednorazowa porada (rozwiązanie problemu funkcjonalno- estetycznego dotyczącego konkretnego zagadnienia),
 • projektowanie i aranżacja lokali mieszkalnych.

PROJEKTY DROGOWE

 • projekty czasowej organizacji ruchu,
 • projekty stałej organizacji ruchu,
 • uzyskanie warunków i projektowanie zjazdów na drogę publiczną.

PROCES PROJEKTOWY

Architektura

 • rozmowa z inwestorem oraz zapoznanie się z prawem miejscowym,
 • wizja lokalna,
 • wykonanie dokumentacji zdjęciowej, sporządzenie inwentaryzacji, ew.  ekspertyz technicznych,
 • przygotowanie formalności,
 • wystąpienie z wnioskami do odpowiednich instytucji i otrzymanie warunków umożliwiających prace nad projektem.
 • sporządzenie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej podpartej bryłą obiektu.
 • praca nad wielobranżową dokumentacją w celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę,
 • logistyka administracyjna.

Wnętrza

 • spotkanie z inwestorem,
 • określenie zakresu projektu, terminu oraz stylistyki wnętrza,
 • wizja lokalna wraz z pomiarami.
 • omówienie układu funkcjonalnego,
 • przygotowanie inspiracji oraz propozycji materiałowych, spotkania w salonach wyposażenia,
 • wykonanie wizualizacji,
 • sporządzenie pełnej dokumentacji wraz z kosztorysem.
 • inwestor otrzymuje opracowanie w formie pliku pdf.
 • liczba wizyt na budowie wraz z nadzorem autorskim ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.

PROJEKTY

 • Wszystko
 • Obiekty i model 3d
 • Wnętrza

kontakt